Navigace: NATUROPATICKÁ PORADNA v Hradci Králové > MEDITACE > INSPIRACE OD EDUARDA TOMÁŠE

INSPIRACE OD EDUARDA TOMÁŠE

Vloženo 4.1.2016

 

Poznání je začátkem moudrosti.

Je to poznání sebe jakými jsme od okamžiku k okamžiku a ne jakými jsme podle psychologů, filozofů nebo knih.

Poznat sebe značí pozorovat sebe, pozorovat co myslíme, co cítíme a to nejen povrchně, ale v hlubině skutečnosti.

Trvalá bdělost bez posuzování toho, co je pozorováno.

 

Jedině mohu-li zapomenout úplně na sbírání vědomostí, setřít celou informaci, kterou jsem získal, (která může být použita později), jen tehdy můžu nalézt něco nového.

Aby nastalo to nové, musí pominout všechno úsilí, jako je sebezdokonalování a sebenaplnění.

Dokud je člověk ctižádostivý, závistivý, zištný, soupeřící, závodící, dotud je jedincem stáda.

 

Pozornost vás osvobodí od úsilí.

Nesmíte to však dělat s úsilím, neboť byste byli znovu chyceni.

Dokud je prožívající, je i utrpení.

Abychom se dostali nad utrpení, je třeba úžasné pozornosti, která osvobodí mysl od vědomí sebe sama.

Sebepoznání musí být objevováno od okamžiku k okamžiku.

Jakékoliv úsilí o dosažení úspěchu navozuje v mysli malichernost.

Je nutné stát se nezaujatým svědkem všeho, co se odehrává – kdo zažívá tuto blaženost, je za živa osvobozen.

 

„Kdo je ten, v kom tato myšlenka vznikla?“

 

Jestliže jsi jednou poznal, co je pravé a skutečné, pak máš rozlišujcí poznání, které tě ochrání před oklamáním.

Je to blaho žádných potřeb, blaho vytvářené svou vlastní svobodou.

Co přijde, přijde.

Tobě to bude srdečně jedno, jakápak budoucnost, je-li někdo věčný ?

Nic nehledáš, protože všechno máš, dokonce vším jsi.

 

Probuzený ví o všem, co jeho tělo dělá, ví o myšlenkách, o citech, ale je mu jen jako by snil.

Tak je sněn celý svět, tak je sněn celý vesmír.

 

Po probuzení ti tvé myšlenky vadit nebudou.

Nesmí ti zůstat ani kousek sebevědomí, že jsi něčeho dosáhl nebo že jsi lepší než druzí.

 

Uvědomit si, že není koho osvobozovat, je skutečné osvobození.

© www.naturoporadna-hk.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma