Navigace: NATUROPATICKÁ PORADNA v Hradci Králové > MEDITACE > INSPIRACE OD VADIMA ZELANDA

INSPIRACE OD VADIMA ZELANDA

 

 

Vloženo 3.1.2016

 

Čím zásadnější důležitost váš cíl nabude, tím hůře se jej daří dosáhnout.

Musíte nezbytně snížit hladinu důležitosti a vzdát se přání dosáhnout cíle.

Chtít, aniž byte si to přáli, starat se, aniž byste se znepokojovali, usilovat, aniž byste se nechali unést, jednat, aniž byste se něčeho domáhali.

 

Je-li se sebou někdo spokojen, má se rád, žije s potěšením, zabývá se oblíbenou činností, pak z něj vychází vnitřní světlo. Znamená to, že se rozum naladil na vějíř duše.

Jednota duše a rozumu ztotožňuje myšlenkovou energii člověka s podstatou vnějšího záměru.

Duševní komfort zažehává vnitřní světlo, jež duši připomíná její opravdovou podstatu, proto je krása harmonie přijímána jako kouzlo nebo duševní krása.

To co stvořila duše je velmi drahé, výdobytky rozumu jsou laciné.

 

Neměňte se, ale přijměte se.

 

Úkol si velmi zjednodušíte, nebudete-li se zabývat pevně nastoleným plánováním, svazovat se povinnostmi a umíněně prosazovat svou dráhu, zato budete důvěřovat proudění variant.

Život se stane bezstarostným svátkem, pokud si jej dopřejete.

 

Odhoďte důležitost cíle a nechte si pouze odhodlání mít. Plňte vše, co se po vás chce aniž byste si přáli a bez naléhání.

Dílo může pokazit nadbytečná odpovědnost, přílišná horlivost, donucení, nadbytečné úsilí.

Musíte za svým cílem směřovat, jako byste si šli do schránky pro poštu.

 

Všechny nepříjemné změny jsou pozitivní.

Dnes mi alespoň něco připadá lepší než včera a zítra to bude ještě lepší než dnes.

Nedělejte si starosti z budoucnosti, žijte v přítomnosti.

Zdánlivý neúspěch vnímejte jako úspěch.

Nebojujte s překážkami a obavami, snižte jejich důležitost a ony se odstraní samy.

Opravdový úspěch vyrůstá na ruinách vašich neúspěchů.

 

Pokud se sebou nejste spokojeni, nikdy se nepřesunete na dráhy života, kde vás čeká štěstí a úspěch.

 

Vzdejte se záměru obdržet a změňte jej na záměr darovat.

 

Jestliže se zřeknete boje o vlastní významnost a skončíte s ospravedlňováním vyrovnáte se s výraznou částí své vnitřní důležitosti.

Musíte vědomě odhodit vnější důležitost a přestat bojovat, načež se překážky odstraní samy od sebe.

Jestliže se vědomě pohybujete po proudu, vše se rovná na své místo bez zbytečně vynaložené námahy.

© www.naturoporadna-hk.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma