..Vítejte na stránkách naturopatické poradny pro Hradec Králové a okolí. .

 

 

 

Jakmile poznáte skutečné příčiny nemocí, tato pravda vás osvobodí. Jakmile poznáte cesty přírody, ušetříte si spoustu zbytečného utrpení. (Robert S. Morse)

 

 

 

Tento web i poradna vznikly jako výsledek mé vize tvořit nový svět - žít přirozený a radostný život bez bolesti, zoufalství a utrpení. Všechny metody a postupy zde uvedené vycházejí z mnohaletých zkušeností našich i zahraničních odborníků na poli tradiční přírodní, detoxikační  a naturopatické medicíny.

 

Žiju to, co říkám a říkám to, co žiju.

 

Už v době, kdy jsem ještě sledovala mainstreamová média, vyvolávaly ve mně zvláštní napětí zprávy o miliardových investicích do budování rozsáhlých nemocničních komplexů zabírajících několik hektarů orné půdy, nových specializovaných ústavů, které rozebraly lidské tělo na jednotlivé orgány a každému orgánu vystavěly obrovské pavilony plné složitých a hlavně velmi drahých přístrojů a každému orgánu věnovaly celé týmy nákladně vystudovaných specialistů, kteří se především naučili z několika stovek „účinných“ léků nasadit ten pravý.

Přitom další zprávy přinášely statistické údaje o rostoucím počtu marodů, kteří předčasně ochoří nebo dokonce umírají na stále zákeřnější choroby. Pro ty „šťastnější“, kteří více vydrží, byly a jsou slavnostně otevírány ústavy a léčebny pro dlouhodobě nemocné a těmito zařízeními se může „pyšnit“ každé větší město.

Kde jsou miliony uzdravených za miliardy dolarů?

Jako svobodomyslnou vodnářku mě velmi lákala představa, že jednoho dne média přinesou zprávu o tom, že byla zavřena první nemocnice nebo léčebna, protože všichni oplývají zdravím a umí se o sebe jednoduše starat tak, aby se ve výborné tělesné a psychické kondici dožili sta a více let.

Je snad nějaký důvod, aby bylo stáří spojováno s nemocí?

Pocítila jsem vášnivou touhu se na této představě podílet.

Kde hledat začátek této 150 let trvající tragikomedie?

Celá západní medicína už od poloviny 19. století hraje hru na „motivy scifi románu“ Louise Pasteura, který proboxoval do tlustých medicínských knih svou teorii „choroboplodných zárodků“, založenou na tvrzení, že nepřátelské bakterie nemají nic jiného na práci než napadat lidský organismus a vyrábět nemoci.

Málokdo ale ví, (i když to bylo prokazatelně zaznamenáno), že ctižádostivý a masivně politicky podporovaný Pasteur nebyl tak dobrý „autor“ a před koncem svého života, který trval 73 let, dal za pravdu svému staršímu neprůbojnému kolegovi z Francouzské akademie věd Antoine Béchampovi, který na základě svých tichých bádání dokázal, že lidské tělo si nosí příčinu zdraví i nemoci v sobě, že nemoc zvenčí přijde jen tehdy, když se v těle změní to, co nazval "terén"  a že změna terénu vlastně jakoby "pozve" nemoc zvenčí.

Abychom tedy předcházeli nemocem, je podle Béchampa zapotřebí všímat si především rovnováhy prostředí uvnitř těla a nezaměřovat se na to, co létá vzduchem.

Antoine Béchamp se ve zdraví dožil 92 let. Jeho následovníci nebyli podporování a jejich jména se do skript mediků nikdy nedostala.

Statečnost a odvahu dalších osvícených badatelů a vědců, kteří rozvíjeli Béchampovy poznatky nutno obdivovat.

Například mikrobiolog a optik Royal Raymond Rife a jeho geniální mikroskop vybavený kondenzorem temného pole pro pozorování živých vzorků, jemuž se dodnes žádný z nových světelných mikroskopů nemůže ani přiblížit a s jehož pomocí Rife rozvinul Béchampovu teorii bakteriálního pleomorfismu (bakterie stejně jako ostatní živé bytosti mění svoji povahu v závislosti na prostředí, ve kterém se pohybují).

Rife rovněž sestrojil generátor elektromagnetických frekvencí, kterým již ve 40. letech minulého století vyléčil všechny (=100%) pacienty ve 4. stadiu rakoviny za několik dnů!!

Nebo lékařka a biofyzička Hulda Clark, PhD.,N.D., která se nenechala zastrašit ani odsouzením a pomlouvačnou kampaní a statečně obhajovala své zjištění, že existují pouze dvě hlavní fyzické příčiny vzniku rakoviny - přítomnost střevních motolic v organismu (parazitické formy - zjistila je u všech případů rakovin, nákazy HIV, Alzheimerovy choroby, Crohnovy choroby, endometriózy a dalších vážných chorob) a přítomnost syntetického rozpouštědla propylalkohol (běžně v kosmetice, balené vodě, sycených nápojích), který aktivuje růstový hormon pro rozvoj nádoru. Jejím nejslibnějším objevem je velká účinnost elektřiny při ničení bakterií, virů a parazitů (tzv. zapping).

Z naší doby Bruce H. Lipton, buněčný biolog a univerzitní pedagog známý v odborných kruzích, který je považován za průkopníka na poli tzv. nové biologie, několik let vědeckého výzkumu se zabýval významnou rolí buněčné membrány. Ve své převratné knize Biologie víry (Anag, 2011) ukazuje a dokazuje, že jsou to právě signály z prostředí, které přímo ovlivňují chování a život buňky.

- - - „Co to pro nás znamená? Pro mnohé je možná špatnou zprávou fakt, že bychom se již neměli vymlouvat na to, že „to prostě máme v rodině“ (ať je to obezita či rakovina). Nesporně dobrou zprávou je však skutečnost, že své životy můžeme přímo ovlivnit, že se nemusíme utápět v sebelítosti a cítit se předem poraženi. Také výsledky studií jiných autorů přispěly k radikální změně chápání lidského života i života obecně – nejsme bezbrannými obětmi zděděných dispozic, máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života. Protože to není DNA, nositel genetických informací, co řídí naši biologii – sama DNA je totiž řízena signály zvenčí!“- - - (Citát z anotace knihy.)

Ani já jsem se nenarodila naturopatem, musela jsem si prožít svůj příběh (viz blok O mně) a prokousat se k poznání, jak geniálním „strojem“ lidské tělo je, jak je obrovsky životaschopné prostřednictvím svého samouzdravovacího potenciálu, ale pouze tehdy, když není zaplněné až po okraj odpadem, který v dnešním více méně toxickém životním prostředí není problém navršit.

V naší praxi několika metodami objektivně zjišťujeme přítomnost cizích a většinou toxických látek v těle a pouze přírodními produkty nebo elektroherbalistickými postupy tento nežádoucí materiál odstraňujeme.

Hlavní příčinou nemocí z pohledu naturopatie je zátěž těžkými kovy (hliník v kosmetice, v očkovacích vakcínách, v hliníkových obalech,..., rtuť v lécích, ve vakcínách, v zubařských amalgámech,.... olovo v glazurách na keramice, v kontaminované půdě okolo silnic, v bateriích..., nikl v kosmetice, kakaovém prášku, v cigaretovém kouři,arsen v krmivech pro hospodářská zvířata, v herbicidech, insekticidech, v lécích!!, thalium v zubních plombách ... atd.). Čeští europoslanci testovaní v minulém roce na přítomnost těžkých kovů v těle obsadili „krásné“ první místo!!

Druhé jsou chemikálie (v prověřované pupečníkové krvi novorozenců bylo zjištěno několik desítek jedovatých chemikálií, které dostali jako dárek do života od své matky), třetí jsou paraziti (až  tisíc patogenních parazitických organismů v těle „západního“ člověka), dále střevní kaly (i několik kg u dospělého člověka), jaterní a žlučové kaménky (20 000 kaménků, která blokují játra a žlučové cesty i u mladších ročníků), atd.

Mnozí lidé s velkou péčí uklízejí své byty a domy, čistí a leští svá auta, uměle nastavený životní styl je v tom podporuje. Bylo by velmi prozíravé se stejnou péčí čistit i vnitřní prostředí svého těla, které slouží tiše a pokorně mnoho let a ozve se jen tehdy, když už opravdu samo nemůže a prosí o pomoc.  

Vnitřně umyté tělo se dokáže opravit samo .......……a kdo tomu uvěří, má vyhráno a může se radovat, má nakročeno k úplnému zdraví a dlouhověkosti. A protože ve zdravém těle zdravý duch, má nakročeno i k uvědomění si svých nekonečných možností zde na Zemi.

 

Mgr. Lenka Zvolánková,  14.6.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.naturoporadna-hk.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma